Volume 5, Issue 2; April 2019

Table of Contents

Review Articles

Nagaraju Vanaparthi, Kalpana Sadawarte
PDF
1-8

Original Research Articles

Victoria David Kuttan, Deepak Anap, Sushil Kachewar
PDF
9-13
Manju Koshy, Palocaren Jeeji, Sethupathy S
PDF
14-18
Ezeugwunne I P, Ogbodo E C, Analike R A, Onuora I J, Obi-Ezeani C N, Ugwu M C, Amah U K, Okezie A O, Onyenkwe C C, Ahaneku J E
PDF
19-23
Tushar Chandrakant Baheti, Shelke C V, Amar Deshmukh
PDF
24-27
Pradeep G, Vikram B, Sharma DVHS
PDF
28-31
Sinare B R, Annasaheb Gagare, Chinmaye Batwal, Liz Thaliath, Prashant Patel, Kunkulol R R, Narwane Sandeep
PDF
32-37
Sneha Chordiya, Nitin Nikhade
PDF
38-41
Dr. Sarika Argade, Dr. Reshakiran J Shendye
PDF
42-45
Anagha Marawar, Pramod Marawar, Nandal D H, Rahul Kunkulol, Sandeep Narwane
PDF
46-49
Priyanka H Jadhav, Deepak Anap
PDF
50-59
Kiridi Enefia Kelvin, Kiridi Emily Gabriel, Dappa Victor Datonye
PDF
60-62
Kulkarni N B, Dimple Manoj Tarwani, Kunkulol R R, Liz Thaliath, Chinmaye Batwal
PDF
63-68
Ramesh L, Kiran Kumar L, Rakesh Chandra M
PDF
69-72
Dimple Manoj Tarwani, Kunkulol R R, Sohan Chaudhari, Chinmaye Batwal, Liz Thaliath
PDF
73-77