Volume 1, Issue 4; October 2015

Table of Contents

Original Research Articles

Umoren E.B, Usua E.J, Osim E.E
PDF
1-6
Shah Buddha R, Thapa Dinesh, Mulmi Deependra D, Dahal Kul P
PDF
7-13
Rajasekhar CH, Nagendranayak IM, Rajesh B, Kokila B Nagraju, Guruprasad N Banavasi, Hemanth Kumar V
PDF
14-20
Hemalatha A L, Shobha S N, Ashok K P, Sarvesh B M, Nanjundswamy D, Swati Sahni, Raghuveer C R
PDF
21-27
Biradar Gururaj, Bakkannavar Shankar M, G Pradeep Kumar, Bhat Shaila, Nayak Vinod C
PDF
28-33
Sumitra Kumari, Garima Bafna, Yamini Singh
PDF
34-38
Salvirupali M, Chandekarpratibha A
PDF
39-44

Review Articles

Bandana Chatterjee, Kanchan Modi, Tinkal Patel
PDF
45-49
Snehlata Pandey, Archana Pandey, U.K. Chauhan, Arvind Tripathi, Jitendra Tripathi, Sanjeev Dubey, Rishabh Deo Saket
PDF
50-55
Bandana Chatterjee, Kanchan Modi, Tinkal Patel
PDF
56-61

Case Reports

Kundana Indupuru, Keerthana K L, Ram Kumar Tirandas, K Sowjanya, C Mounija
PDF
62-65
Rajdeo Roma N, Shrivastava A C, Shrikhande A V
PDF
66-69
Gururaj Biradar, Vinayaka Prasanna, Shankar M Bakkannavar, Pavanchand Shetty, G Pradeep Kumar
PDF
70-72
Suresh Goyal
PDF
73-76