Volume 4, Issue 3; July 2018

Table of Contents

Original Research Articles

Asaad Babker, Vyacheslav Lyashenko
PDF
1-5
Shobhana Jorvekar, Mallikarjun Salagar, Akshay Bhandari
PDF
6-9
Debalpana Chandra, Subir kumar Brahma
PDF
10-13
Dimple, Antiya, Suvarna Ganvir
PDF
14-20
Kar Param, Mohod Kanchan, Puttewar Manish, Kumar Satish
PDF
21-26
Kaushik GG, Soni Reena
PDF
27-29
Narendra Wankhade, Atul Khalkar, Suhas Ghule Ghule, Hemant Naik
PDF
30-34
Sandeep kumar Sharma, Niranjan singh, K V Thimmaraju, Mona Tilak
PDF
35-37
Sheereen Fatima, Rahul Kunkulol, Ambekar Harshada Gangadhar, Shah Megha, Vatsala Kunwar, Phalke Rucha Deepak, Aditya Nair, Patil Runvi Arun
PDF
38-43
Rahul K. Godge, Rahul Kunkulol
PDF
44-49
Vikram V Nimbalkar, Ravina P Shelke, Urmila E Kadu, Pandurang M Gaikwad
PDF
50-56
PRITISH KRISHNA RAUT, Sachin Gupta
PDF
57-60
Shinde SA, Shinde US, Aher GS
PDF
61-64
Shweta rakesh Yadav, Deherkar JA, Sangle AR, Chandorkar SS
PDF
65-69
Vikram V Nimbalkar, Urmila E Kadu, Ravina P Shelke, Suvarna A Shendge, Pratiksha N Tupe, Pandurang M Gaikwad
PDF
70-75
Waliullah A S M
PDF
76-79