Volume 3, Issue 4; October 2017

Table of Contents

Original Research Articles

Komal Ajay Meshram, Ajay Wasudeo Meshram, Alka Rawekar
PDF
1-4
Meet Mahesh Makda, Neha Gotmare, Mangala Deshpande
PDF
5-9
Sanjay bhatt, Itagappa M Itagappa, J. B. Gogoi, Bindu Sati
PDF
10-13
Surendra BV, Shobha Rani V
PDF
14-17
Vishal A. Indurkar, Supriya M. Emekar, Nilesh J. Rafaliya, Manik Bharswadkar, Ramesh M. Gosavi
PDF
18-21
Muralidhar C, Sridhar Inugurthy, Kavitha Mudavath
PDF
22-26
Manish Kumar Rout, Bimoch Projna Paty, Bhagirathi Dwibedi, Nirupama Chayani
PDF
27-32
Nimesh Archana, Mehndiratta Mohit, Agarwal Vibhuti, Garg Seema, Puri Dinesh
PDF
33-38
Mohammed Abdullah Saad, Mohammed Sabiullah, Vani N
PDF
39-43
Sudha Madhuri Mushinam, Michelle De Padua
PDF
44-49
Rukma Reddy E, Sridhar I, Srikanth B
PDF
50-53
Kailash N Tarkase, Vikram V Nimbalkar, Madhurima R Kale
PDF
54-59
Muralidhar C, Vijay Prasad S, Sridhar I
PDF
60-63
Suprabhat Kiran, Prashant Rai, Badhe VK, Kunkulol RR
PDF
64-68
Hari Gopal Vyas, Anand Singh, Dilip Apturkar, Rahul Kunkulol
PDF
69-71

Case Reports

Biradar SM, Nilesh Malgar
PDF
72-73